2 % pre Galambu

KAM NEDOČIAHNEŠ RUKAMI, TAM DOČIAHNEŠ MODLITBOU …. „ sv. Ignác z Lyoly

MILÍ NAŠI,                          +!

iba teraz vypukol nový rok 2017 a do jeho konca ostáva už len temer 10 mesiacov….

Nechceme, aby tento text vyznieval ako burcovanie, vždy v čase, keď niečo od Vás potrebujeme.
Veľmi jasne cítime vnútorný záväzok a mimoriadne veľa vďačnosti, ktorou sú nabité naše srdcia voči Vám….
Hoci sa zdalo, že sme boli dlhší čas uložení k zimnému spánku, teraz s pomocou Boha chceme povstať a nadýchnuť sa k novým možnostiam galambského priestoru.

Ďakujeme, že si klikáte na našu stránku, že sa o nás zaujímate a že sa za nás modlíte….

Vstupujeme do novej sezóny a rovnako, ako sa pominuli nedávne kruté mrazy, tak sa pominie aj zima, lebo jar prevezme svoju vládu nad krajinou.
Nuž a pri príležitosti symboliky novej jari Vás veľmi úprimne prosíme o podporu 2% z Vašich daní pre naše OZ Apeiron kaplnky Sedembolestnej na GALAMBE.

Rok od roku, aj vďaka takejto Vašej praktickej pomoci, RASTIEME…. Nech Dobrý Boh vždy mnohonásobne odmeňuje Vašu štedrosť voči nám….
A aj vzhľadom k úvodnému citátu sv. Ignáca, Vás , našich dobrodincov, chceme uistiť o našich modlitbách aj o pravidelne slúžených sv. omšiach na Váš úmysel….

S úctou a vďakou nadšenci z Apeironu kaplnky Sedembolestnej na Galambe….

Propagačný leták k 2% si môžete pozrieť tu: LETÁK (stiahnuť)

Prihovárame sa všetkým Vám s prosbou o vaše darovanie 2% pre Galambu. Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii ako je aj naše Občianske združenie APEIRON kaplnky Sedembolestnej Galamba. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít na Galambe. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Chceme všetkých našich doterajších i budúcich podporovateľov Galamby uistiť o našej neustálej modlitbe, ako prejavu úprimnej vďaky. Taktiež je za vás všetkých slúžená aj sv. omša. (viac…)

Čistenie kaplnky

K jari neodmysliteľne patrí upratovanie, čistenie či skrášľovanie prostredia, na ktorom nám záleží. Aj tieto slová našli naplnenie počas niekoľkých dní. Myslím, že jednoznačne budete s nami súhlasiť, že už bolo potrebné trošku to dať do poriadku. Výsledok teraz stojí za to. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pridali ruku k dielu.

IMG_20170412_181555 IMG_20170412_182843
IMG_20170412_181503 IMG_20170410_182524

Požehnanie áut a motoriek 2017

Motorky plagát

Začali sa jarné úpravy

17841780 IMG_20170406_154221 IMG_20170406_154209
17857255_10206897802764126_1267405158_n IMG_20170406_160048 IMG_20170406_160030

 

 

Exkurzia študentov z SPU Nitra

Vo štvrtok 6. apríla 2017 prišli na Galambu študenti z SPU Nitra v rámci exkurzii, ktorú každoročne organizujú pedagógovia z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Z Ratky na Galambu im bol sprievodcom v autobuse starosta obce Ratka a na Galambe sme si vymenili slovo. Študenti odchádzali s nadšením.

IMG_20170406 IMG_20170406_
IMG_20170406_15 IMG_20170406_1519

Tretí pôstny víkend

Galamba opäť po nejakej dobe hostila návštevu. Tentokrát, v sobotu 18. marca 2017 sa kaplnke slávila sv. omša, ktorú mali animátori Františkánskej mládeže spolu so svojimi duchovnými animátormi. Medzi nimi, okrem iných kňazov bol aj náš br. Filip, ktorého sme do adventu nevideli ani nepočuli.

V nedeľu spolu so súčasným duchovným správcom pátrom Jakubom viedli Pobožnosť krížovej cesty. Dokonca sa k nám pripojili aj pútnici z ďalekého Prešova, ktorí neváhali prekonať takú dlhú vzdialenosť, aby sa k nám pridali. Po pobožnosti sme si s nadšením vypočuli úprimný príhovor br. Filipa. Sme veľmi vďační, že sa tu aspoň na chvíľku mohol zastaviť a pobudnúť s nami.

IMG_20170318_165653 IMG_20170318_165707 IMG_20170318_170001
IMG_20170318_170252 IMG_20170318_172445 IMG_20170319_130416
IMG_20170319_130639 IMG_20170319_131315 IMG_20170319_131705
IMG_20170319_133327 IMG_20170319_134026

Druhá pôstna nedeľa

Pobožnosť krížovej cesty v II. pôstnu nedeľu (12.3.2017) viedol P. Jozef Bištuť SVD, ktorý je práve v týchto dňoch našim hosťom v pustovni. Na základe ohlasov a ďakovania môžeme povedať, že táto pobožnosť patrila medzi tie, na ktoré tak skoro nezabudneme. K záveru sme ešte boli svedkami krásneho vyznania a úprimného poďakovania pátra Jozefa k tomuto miestu. Odchádzali sme veľmi nadšení a povzbudení, pretože mnohí z prítomných si práve vypočuli, že modlitba a práca na Galambe má svoj význam. No a dnes nás svojou prítomnosťou obohatil aj P. Jakub Martaus OFM.

IMG_20170312_130258 IMG_20170312_130657
IMG_20170312_133758 IMG_20170312_134950

Prvá pôstna nedeľa 2017

5. marca 2017 sme i na Galambe začali pôstne obdobie. Tradične sme sa stretli v poobedňajších hodinách, aby sme si vykonali pobožnosť krížovej cesty. Neskôr sa väčšina z nás  presunula do Fiľakova, refektára františkánskeho kláštora na prednášku p. Antona Kračunovského OFM o turínskom plátne.

IMG_20170305_125925 IMG_20170305_130236 IMG_20170305_131108
IMG_20170305_133346 IMG_20170305_142112

Pobožnosť KRÍŽOVEJ CESTY na GALAMBE

Plagát KCnovy

Januárová snehová nádielka

Po dlhšom čase sme opäť svedkami bohatej snehovej nádielky (13.január 2017)

???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????