Slávnosť 5.výročia kaplnky Sedembolestnej na Galambe

Drahí naši, priatelia, priaznivci a nadšenci pre Galambu!

Už tradične niekoľko rokov sa mnohí veriaci z blízkeho či vzdialenejšieho okolia 15. septembra stretávajú na Galambe pri kaplnke Sedembolesntej Panny Márie, aby si tak uctili Patrónku Slovenska. Tento rok k nám zavítali pútnici aj zo samého východného Slovenska, a to v hojnom počte (2 autobusy). Boli to veriaci zo Župčian, Prešova i z obce Svinia. Priniesli so sebou aj mnoho darov, ale predovšetkým priniesli svoju túžbu obohatiť nás svojou prítomnosťou a modlitbami na tomto mieste.

peciatkaAko každý rok je táto slávnosť niečím výnimočná, tak tento rok sa niesol v duchu 5. Výročia od postavenia kaplnky. Pri tejto príležitosti sa konala aj Filatelistická výstava Živé cyrilo-metodské dedičstvo a Sedembolestná pod záštitou pána Jozefa Kutneho. Mimoriadnosť tohto hoci iba 5. ročného výročia spočívala aj vo vydaní príležitostnej poštovej pečiatky s vyobrazením kaplnky na Galambe dňa 14. septembra 2016. Táto pečiatka mala svoju premiéru v ten piatkový deň na pošte v Lučenci.

Program zahájila modlitba krížovej cesty pútnikov z východného Slovenska, ku ktorým sa pridali aj domáci veriaci. Neskôr sa predstavila Zuzka Eperješiová z tvorivej skupiny Poetica Musica s hudobno-slovným pásmom o milosrdenstve. Mnohí za hlboko zamysleli nad posolstvom, ktoré o milosrdenstve, ktoré nám Zuzka chcela odovzdať prostredníctvom svojich piesní a slov. Mnohí však tento čas využili aj na sviatosť zmierenia, keďže stále prežívame Jubilejný rok milosrdenstva i na Galambe. A tak všetci štyria prítomní kňazi prinášali milosrdenstvo do ubolených duší.

Hlavným celebrantom a zároveň i kazateľom bol páter Anton Kračunovský OFM z fiľakovského františkánskeho kláštora.  Páter Anton zahájil svoju činnosť vo Fiľakove začiatkom septembra, ale na Galambe nie je nový, keďže ho viacerí poznáme už z minulého roka. Na začiatku sv. omše i na konci sa tradične slova ujal „domáci“ br. Filip. Slávnosť, ako bola i táto sa nezaobíde bez jeho príhovoru a zaiste to i všetci očakávali. Dá sa povedať, že to bola taká malá kázeň. Jeho jedinečné slová – úprimné a zároveň aj humorne podané. Boli sme veľmi radi, že naše pozvanie na slávenie sv. omše prijali aj ďalší kňazi z blízkeho okolia.

Potom už nastal čas duchaplných priateľských rozhovorov, stretnutí, srdečných slov.

I tento rok by sa slávnosť nezaobišla bez pomoci mnohých ľudí, ktorí nám ochotne pomohli. Či to bolo varenie, započičanie lavičiek, stanov, stolov, stánkov, … jedným slovom za zorganizovaním tohto dňa sa skrýva množstvo ľudí a množstvo mravenčej práce. Všetci naši priatelia, dobrodinci, nadšenci  pre Galambu a  ochotní pomocníci sa tu určite nájdu. Patrí im naše ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE. Chceme vám všetkým povedať, že si veľmi ceníme vašu ochotu nám stále pomôcť a uisťujeme vás o našich modlitbách.

Krátky zostrih slávnostného dňa: nech sa páči FOTO (klik)

Pozvánka na púť k Sedembolestnej Panne Márii na Galambu

navrh-plagatu

Prázdniny 2016 na Galambe

Drahí naši priatelia a priaznivci!

Prvý september sa mnohým spája nielen so štátnym sviatkom ale najmä s ukončením letných prázdnin. Dva letné mesiace ubehli aj na Galambe veľmi rýchlo a obzvlášť pri akejkoľvek práci. Počas týchto dvoch mesiacov sme všeličo zažili a galambský areál sa stal dejiskom rôznych malých udalostí, ktoré sme zachytili aj fotoobjektívom.

V prvom rade sme sa zamerali na „elegatnú pajtu“. A aby sa doslova stala elegantnou, stálo to nemalé úsilie najmä nášho Janka Kaličiaka a Miriho, verného pomocníka a asistenta v každej chvíli. Svojou prácou prispel aj starý – známy Laci ale aj ujo Ďurko. Hoci táto stavba je považované iba za pajtu, ujo Janko pod dizajnovým dohľadom br. Filipa jej vdýchli úplne nový štýl. A tak sa pajta týždeň čo týždeň pod rukami zručného majstra menila ku kráse.

Koniec júla znamenal, koniec pôsobnosti pátra Stanislava vo Fiľakove. A tak sme urobili na Galambe rozlúčkovú sv. omšu, po ktorej nasledovala záhradná párty.

Taktiež sa Galamba stala miestom, kde sa 6. augusta konalo veľké rodinné stretnutie, ktoré už má niekoľkoročnú tradíciu. A práve tento rok si vybrali našu kaplnku, aby v nej slávili sv. omšu.

Počas augusta Zuzka Kaličiaková spolu s mamkou dali do poriadku skalku. Už bolo na čase, nakoľko okrasné biele kamienky boli orastené burinou. Bola to záslužná práca, ktorú robili s veľkou trpezlivosťou.

V lete sme niekoľkokrát mali hostí v domčeku. Svoj pobyt na Galambe si veľmi vychválili s lúčili sa s prisľúbením, že o rok prídu znova.

Fotogaléria (klik)

Pracovný víkend

DSC_0078Brat Filip opäť po niekoľkých týždňoch bezpečne zakotvil na Galambe. Hoci bol len krátko a práca, ktorú bolo treba urobiť bola v nepomere s časom, stihlo sa toho pomerne dosť.

V prvom rade sa dala do poriadku podlaha v pajte. To bola práca čisto chlapská. Dámy sa mohli realizovať v piatok podvečer pri strihaní levandule. Takže na chvíľu sme mali pocit, že sme v galambskom Provensálsku. Na druhej strane pri pajte nevoňala levandula, ale Amiho guľášik – to bola večera pre vštkých. Celú našu prácu sme ukončili svätou omšou. A v rámci tradičných mini-farsko-galamských oznamoch zaznela pozvánka na rannú sv. ošmu o 6:00 a nebol to vtip.

Už sme toho na Galambe za ten čas mali toľko vecí, situácií, okolností, ktoré sú prvýkrát a už zrejme sme si všetci povedali, že nemá tu už byť čo po prvýkrát. Ale opak bol pravdou. V sobotu 9.júla sme po prvýkrát mali tak skoro rannú omšu, ktorú sprevádzalo vynárajúce sa slnko. Nezvyčajne o takomto čase prešli aj autá, ozývalo sa aj ťukanie datľa. Táto sv. omša sa niesla v duchu poďakovania nielen za všetkých, ktorí akokoľvek súvisia s dielom na Galambe, ale i za 3 roky kňazstva, keďže v uplynulých dňoch, to boli práve 3 roky, ako tu br. Filip slúžil prvú sv. omšu.  Ešte pred samotným záverečným požehnaním dostal od galambského spoločenstva malú, symbolickú spomienku. Avšak aj my všetci ostatní sme boli obdarovaní. Br. Filip ženám rozdával ruže a páni si odniesli víno.
Po sv. omši nasledovali spoločné raňajky a potom sa pokračovalo v práci. Chlapi dokončovali začatú prácu v pajte a taktiež sa vyriadila aj kaplnka so skalkou.

Aby ste si mohli pozrieť pracovnú atmosféru, ponúkame vám aspoň pár fotografíí.FOTKY

Kvitnúca Galamba

Srdečne pozdravujeme všetkých priaznivcov Galamby.

Nie všetci máte tú možnosť byť na Galambe, keď kvitne levandula či ostatné kvety. Je to jedinečné obdobie, ktoré je raz za rok. Touto cestou by sme sa aj s vami radi podelili o pekný zážitok z pohľadu na okolie Galamby.

Hoci viacerí už videli Galambu mnohokrát a nie je to pre nich nič nové, ale myslíme aj na nových priateľov a priaznivcov, ktorých možno tieto fotografie očaria.

Fotografie

Úprimné poďakovanie

Drahí naši galambskí priatelia..       +!

Dni letia ako sedemhlavý drak. My už medzičasom máme aj po Dni otvorených dverí, ktorý bol spojený so slávnosťou Antona Paduánskeho.. A ja v dňoch, ktoré nastali po tejto slávnosti, stále viac pociťujem nesmiernu vďačnosť za všetko. ….

A aj tak viem, že som Bohu málo vďačný za všetko, čo mi dáva a že veľmi rýchlo zabúdam na všetky jeho dary … z nich najväčší ste pre mňa vy, dobrosrdeční ľudia, s ktorými tu môžem vytvárať vzťahy,…. a bez ktorých by som bol v tom galambskom priestore absolútne stratený. … Vy viete, ktorí ste to, vy viete, koho tam vždy pri svojom medzipristátí nájdem. Nájdem ako človeka nielen schopného za každým priložiť ruku k dielu, ale aj ako človeka, ktorému môžem úprimne povedať, ako sa mám. … Veľmi vám za to ďakujem, vám všetkým nadšencom okolo kaplnky Sedembolesntej na Galambe, ktorých stále pribúda. … Nosím si vás všetkých vo svojom srdci a vždy sa pri Božom oltári snažím všetkých, čo s Galambou súvisíte, ponárať do obete svätej omše. … Ďakujem vám všetkým z láskyplnej úprimnosti svojej duše. …

S úctou a vďakou brat filip

PS: Osobitne by som tu na krátkom priestore predsa len spomenul dve mená, ktoré nám krátko pred dňom sv. Antona veľmi výrazne pomohli: Daňo Koval, čo sa žalúzií týka a Stanislav Lazúr, čo sa nábytku týka. Daňo aj Stano, Boh vám žehnaj! Ďakujem a viem, že vy viete prečo..

Púť na Galambu

Slniečko krásne svietilo, autobus došiel v predstihu, nálada v autobuse bola výborná, slávnostný sv. ruženec sme sa po ceste pomodlili..asi tak to vyzeralo cestou na Deň otvorených dverí do Galamby pri Fiľakove, z príležitostí sviatku sv. Antona Paduánskeho . Pustovňa, kaplnka a okolie v Galambe pri obci Ratka, ktoré spolu s p. Filipom postavili mnohí dobrovoľníci za vyzbierané peniaze , od minulého roka poriadne “rozkvitli“. Naše spoločenstvo sa vydalo na túto tzv. nultú púť sv. Antona do Galamby spolu s ľuďmi od františkánov, teda tých čo chodia do kostola sv. Jozefa u františkánov v Prešove. Po privítaní nás p. Filip oboznámil so životopisom sv. Antona Paduánskeho a mládež z Petrovian hudbou umocnili krásnu atmosféru. To najkrajšie nás ešte len čakalo a to bola sv. omša. P. Lukáš prijal pozvanie a celebroval sv. omšu spolu s p. Filipom. Bola to taká milá, veselá eucharistická bohoslužba, ktorú v plnej radosti viedli obaja kňazi a malý miništrant sotva 7-8 ročný, ktorý kam sa pohol kňaz tam išiel aj on, ale zjavne zorientovaný kedy vstať, sedieť, podať ampulky s vínom a vodou či držať lavabo. Mal pod kontrolou aj zvonenie pri premenení. Zaujal ma tento roztomilý chlapček, lebo on to tak krásne a milo prežíval, až som ho Bohu odovzdala a Pán má zaiste s ním veľké plány. Skôr ako bolo záverečné požehnanie požehnali kňazi ľálie sv. Antona – znak čistoty a chlieb sv. Antona pre chudobných. Tak sme sa presunuli na lúku, kde sám p. Filip, keďže sa chcel s každým zvítať rozdával jedlo t.j. fašírky, chlebík, uhorky, aj pivo bolo, voda a koláče. Ušlo sa každému. Šťastlivo sme sa v celkom v slušnom večernom čase vrátili domov a pred tým Korunkou k Božiemu milosrdenstvu ďakovali Pánu Bohu za požehnaný slnečný deň, za p. Filipa a jeho pomocníkov, za každého človeka, ktorý akýmkoľvek spôsobom prispel k dielu pustovne a modlitbou chválil Pána. Bohu vďaka.

Slávka Kolesárová – koordinátorka spoločenstva a
vďační pútnici zo spoločenstva Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom  a pútnici z kostola sv. Jozefa  Prešove.

Interiér a blízke okolie pustovne

Pred niekoľkými dňami sme na Galambe mali Deň otvorených dverí (12.júna 2016). Ako ste sa predtým mohli dočítať, plánovali sme to už dávnejšie, avšak interiér domčeka sme dopĺňali len postupne. Až v posledných dňoch sa nám to podarilo zariadiť do takej podoby, ako to máte možnosť vidieť v galérii.

Iste po nahliadnutí na fotografie sa mnohí zhodnú, že vybavenie je luxusné, moderné, (štvorhviezdičkové) … a pod. Ale našim cieľom nie je poukázať na špičkovosť vybavenia, hoci stavanie pustovne bolo načasované do 21.storočia, ku ktorému prináležia aj výdobytky stavebného priemyslu (a všetkému, čo k tomu patrí), ale ponúknúť pokoj spojený s komfortom. Je však na návštevníkovi, či bude skôr hodnotiť a posudzovať vybavenie, alebo čas trávený v pustovni využije na hodnotenie a posudzovanie svojho života a plne sa na to, prečo prišiel stráviť čas na toto miesto.

Fotogaléria interiéru a blízkeho okolia pustovne: FOTKY

Deň otvorených dverí Pustovne sv. Antona Paduánskeho

Drahí naši priatelia, priaznivci a nadšenci pre Galambu!

Nedeľa –  12.jún 2016 sa do galambskej kroniky zapíše ako Deň otvorených dverí. Tento deň sme plánovali už skôr,  avšak až teraz v predvečer sviatku patróna pustovne sv. Antona Paduánskeho, sa nám zdal ako ten najvhodnejší čas.

Túto slávnosť predchádzalo mnoho väčších či menších prác. Pekne poporiadku. Brat Filip zavítal na Galambu tento krát o niekoľko dní skôr, ako zvykol chodievať posledné mesiace. S jeho príchodom sa spájali veľké plány kopania základov zvonice, avšak nie je to také jednoduché, ako sa to zdalo. Tak prišli na rad dôležitejšie veci a menej dôležitejšie veci. Tie je v jeho filozofii trošku zmenili poradie, ale ako on hovorí „Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu“. …. A aj tento jeho pobyt na Galambe mal spoločný menovateľ, ako ostatné – stále bol „na behu“, čas rýchlo plynul a tradične sa toho moc nestíhalo.

Napokon sa pozornosť sústredila na pripravovanú slávnosť. Keďže mal v úmysle pripraviť pre všetkých návštevníkov prekvapenie v podobe novej skalky, posledné úpravy na interiéri domčeka (pustovne) sa už tradične robili pred slávnosťou.

Brat Filip už tradične slúžil každý večer sv. omšu, okrem soboty, kedy sv. omša bola ráno. V piatok chlapi doniesli na Galambu zem, ktorá mala vytvoriť základ skalky. Ešte sa inštalovalo svetlo v jednej miestnosti. Vo večerných hodinách dorazilo auto aj s nábytkom, stolíkmi, poličkami, oltárom a lavičkami. Sobotňajší program sa niesol hlavne v duchu budovania skalky i dokončovania interiérových doplnkov ako závesov, okenných sieťok.

Nakoľko na Galambu zavítala aj návšteva br. Filipa z Bratislavy (snúbenci) a z Prešova (Timurovci), podieľali sa na všetkej práci a pridali ruku k dielu, spolu s oddanými a vernými ľuďmi z galambského spoločenstva. Vďaka obetavej práci všetkých sa napokon podarilo všetko dokončiť, i keď tradične sa pracovalo do neskorých hodín.

Samotná slávnosť v nedeľu 12. júna bola jedinečná. Dá sa povedať, že to bol nultý ročník slávnosti sv. Antona Paduánskeho na Galambe. Sv. omšu predchádzalo duchovné pásmo o svätcovi, ktoré moderoval br. Filip a hudobne túto časť programu dotvárala hudobná skupina mladých od Prešova. Cieľom tohto pásma bolo predstaviť jedného z najznámejších františkánskych svätých. Hlavným celebrantom na sv. omši bol kapucín z Kremnických baní páter Lukáš. Bola to jeho prvá návšteva u nás a podľa všetkého nie posledná. Tak ako ho očarilo prostredie Galamby, boli sme aj my očarení jeho slovom a jeho zapáleným postojom k tomuto miestu. Br. Filipa prišli podporiť aj pútnici od Prešova, najmä členovia Hnutia za pomoc rozvedeným kresťanom. Svojou návštevou vyjadrili úctu a obdiv k miestu, do ktorého tak rád hoci aj z Prešova zavíta. Sv. omša bola slúžená za všetkých, ktorí od začiatku stavby pustovne akokoľvek pomohli, či ich forma bola materiálna, finančná či pomohli svojou prácou, modlitbou, alebo o ich pomoci vie len Najvyšší.

K symbolom svätca z Padovy patrí ľalia a chlieb. Na tieto symboly, ktoré sa s ním spájajú poukázal aj br. Filip tým, že v rámci sv. omši sa požehnávali ľalie a chlieb sv. Antona. Tento chlieb vypiekli v Prešove a ľudia si ho mohli zakúpiť, pričom všetky peniažky z predaja pôjdu na chudobných tohto regiónu. Chlebík obsahoval aj pribalenú legendu, ktorá vysvetľuje pôvod symbolu. Tak isto aj ľalie, ktoré symbolizujú čistotu žitia v pravde a láske.

Po sv. omši sa návštevníci presunuli k domčeku. Asi prvé, čo im doslova „udrelo“ do očí bola skalka. Mnohých zaujímala galéria obrázkov zo stavby pustovne. Samozrejme takmer všetci mali možnosť br. Filipa pozdraviť osobne, totiž tento krát sa rozhodol vypomôcť s podávaním občerstvenie. Bolo to milé gesto, ktoré viacerí ocenili.

Samé nebo držalo ochrannú ruku nad Galambou, keďže naokolo sa už od poobedia kopili mraky. Napokon večer sa všetko podarilo zbaliť, odložiť, poskladať …. a až potom prišiel rad na výdatný dážď.

Na záver vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí pomohli k dotvoreniu atmosféry tejto slávnosti. A tak ako aj br. Filip často spomína, že sme Bohu málo vďační, my taktiež nedokážeme prejaviť a vysloviť to úprimné poďakovanie za akúkoľvek pomoc, hoci sa zdá byť len zdanlivo malá či bezvýznamná. Ale v našich a Božích očiach má nesmiernu cenu.

Pre potešenie duše a očí, pre všetkých prítomných aj neprítomných ponúkame fotky: FOTKY (klik)

Ostávame s vrúcnym pozdravom a s hlásním PRAVDY A LÁSKY! (životné heslo sv. Antona Paduánskeho)

Deň otvorených dverí – pozvánka

Dobrý deň, dobrí ľudia !!!!

Hlásime sa Vám s poslednou veľkou akciou pred letnou sezónou na Galambe….

Ponúkame Vám do pozornosti spomienkové popoludnie na jedného z najväčších františkánov všetkých čias, svätého Antona Paduánského..

Ktokoľvek by chcel skúmať jeho život, musí uznať, že jeho životné dielo je časové i nadčasové zároveň….

Zopár aspektov z jeho života pre súčasnosť si načrtneme aj my, v nedeľu 12.6.2016 poobede na Galambe…

VIAC NA PLAGÁTE: (kliknutím sa zväčší)

ĎAKUJEME, ŽE SA TAM STRETNEME….!!!!