Galamba – malé územie zázrakov v Novohrade

Galamba, ako malé „územie zázrakov“ v Novohrade

Pre mnohých obyvateľov nášho okresu je Galamba neznáme miesto. Avšak medzi miestnymi obyvateľmi blízkych dedín (Ratka, Čakanovce či Radzovce) je už od roku 2005 miestom pravidelného slávenia sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Vďaka dielu, ktoré vzniká posledné dva roky, sa čoraz viac dostáva do povedomia i širokého okolia.
Už minulý rok na rázcestí osady Galamba, na predtým zarastenej a pustej lúke, vyrástla kaplnka, ktorá je zasvätená Patrónke Slovenska.  Jej stavba sa uskutočnila za veľkej pomoci a štedrosti viacerých dobrodincov a obetavej práce mnohých nadšencov kaplnky. Podobne tak bolo i s okolím kaplnky, ktoré od samej jari začalo naberať svoju novú tvár. 10. júla tohto roku bola v kaplnke inštalovaná pieta Sedembolestnej Panny Márie, ktorú rok zhotovoval mladý umelec z Bratislavy a jediná svojho druhu na Slovensku. Socha vo všetkých návštevníkov vzbudzuje úctu a obdiv.
15.9.2012 sa aj tento rok konala tradičná slávnosť. Pokojné a zároveň i pekné prostredie Galamby privítalo mnohých ľudí, ktorí tu prišli v tichosti vysloviť svoje modlitby. O štyri dni na to (19.9.2012), sa na pôde kaplnky znova uskutočnila slávnosť, avšak tento krát v rámci 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska. Totiž v tomto období putuje relikvia sv. Cyrila po farnostiach Novohradského dekanátu a práve v tento deň boli prinesené aj do kaplnky na Galambe. Súčasťou týchto obradov bolo i posvätenie piety Sedembolestnej Panny Márie.