Úvod

Niečo málo o nás

vyzualizacia_kaplnkaAko miestna komunita bratov františkánov z Fiľakova sme pred šiestimi rokmi spolu s tunajšími domorodcami snívali o tom, aké by bolo skvelé slúžiť svätú omšu na priedomí lúky pri kríži pod malebnou osadou Galamba, čo je asi7 km za Fiľakovom. Svätá omša tam v septembri roku 2005 napokon aj skutočne slúžená bola. A nie len to! Odvtedy sa pravidelne rok čo rok stretávame pri spomínanom kríži na svätých omšiach a modlitbách. A stále v hojnejšom počte. Z toho všetkého vyplynula vrelá túžba a zrejmá potreba postaviť si tam malú kaplnku…

Ako je to teraz s nami

Kaplnka už stojí! Je zasvätená Panne Márii Sedem-bolestnej – patrónke Slovenska. A aj keď mnoho všakovakých prác tu ešte treba uskutočniť -je to radosť! Vždy sme boli presvedčení, že žiaden človek na zemi by nemal byť ako potrava pre veľký svet. Vďaka našej tímovej práci pri výstavbe kaplnka_2tejto kaplnky, sme túžili do tohto malého a zabudnutého regiónu medzi rasovo aj národnostne zmiešaných ľudí, medzi týchto reálnych ľudí s konkrétnymi tvárami priniesť to, čo im azda najviac chýba – VIERU, NÁDEJ, LÁSKU…

Počas stretania sa s nimi na výstavbe sme zažili nečakanú spriaznenosť duší. Niečo bolo humorné, niečo vážne a spolu to bolo krásne. Myslíme si, že o to sa treba snažiť vždy pri spoločnom úsilí ľudí…

kaplnka_1Čo je pre nás úplne zázračné, je fakt, že sa naša kaplnka ešte počas výstavby stala súčasťou projektu turistickej Mariánskej cesty, ktorá začína v Medjugorií a končí v Čenstochovej. Je to fakt podivuhodné na to, že stojí len pár mesiacov…

 

Horí nám hlava plná nápadov

vyzualizacia_pustovna_2Neďaleko miesta stavby kaplnky – na malebnom návrší pri okraji lesa – máme sen postaviť zrub. Elegantný domček z dreva s niekoľkými podkrovnými izbičkami, ktorý by slúžil pre stíšenie sa človeka. Chceme dať vzniknú priestoru, v ktorom by dnes každý človek mohol nájsť duchovnú silu, hľadať odpovede na zásadné otázky svojho života a vzoprie sa obrom, ktorí driemu v našej duši v najrozličnejších formách závislosti a obmedzení a chcú nás presvedčiť , že nemáme na to byť inými lepšími.

Jednoducho, chceme do čias kríz – nielen ekonomických – ktoré na človeka prichádzajú, vytvoriť akúsi alternatívu povrchnosti, akúsi pustovňu, kde sa človek unavený z chaosu sveta môže na nejakú dobu zavrieť a pozrie sa na všetko z perspektívy ticha, večnosti, s duchom upriameným na Stvoriteľa…

Možno sa to celé môže zdať ako utópia – keďže(zatiaľ) nemáme peniaze. vyzualizacia_pustovna_1Ibaže práve teória utópie pomáha stavať na nohy niečo, čo je možné.

A tak sme medzičasom založili neformálne združenie s názvom APEIRON KAPLNKY SEDEMBOLESTNEJ – GALAMBA. Združenie má aj svoj účet v banke ktorého správcom sa stala angažovaná duša a rodáčka z Galamby – Mária Murínová.

Poviete si, ach, aké prostoduché. Neexistuje nič jednoduchšie, ako len tak lacno od niekoho žobroniť peniaze. Áno, uznávame, je to z našej strany malo kreatívne. Avšak nech pre Vás slúži za povšimnutie aspoň fakt, že ľudí, ktorí nám pri tej výstavbe pomáhali a budú pomáhať, sme materiálne podporovali a budeme podporovať tak, aby forma našej pomoci bola adresná a naozaj pomocou. Tiež si veľmi jasne uvedomujeme, že všetky ľudské projekty padajú, ak nie sú zamerané na Boha. Preto sa za všetkých našich dobrodincov pravidelne modlíme a slúžime za nich sv. omše. Pretože bez modlitby nebude nič. A iba to, čo rozdáme, nám ostane…