Kontakt

Mária Murínová
Námestie slobody 14
986 01 Fiľakovo
tel.: 0905 408 926

APEIRON
IBAN účet: SK44 1100 0000 0029 4446 5170
SWIFT: TATR SK BX

br. Filip Andrej Čierny
Františkánsky kláštor
Františkánska 2
917 01 Trnava

tel.: 0910 640 842
email: filantropofm@gmail.com
email: galamba.kaplnka@gmail.com