Požehnanie novej cesty (október 2013)Článok bol uverejnený v MY NOVOHRADSKÉ NOVINY, 22.10.2013, č. 42

Článok bol uverejnený v MY NOVOHRADSKÉ NOVINY, 22.10.2013, č. 42

galamba_clanok