Adventné povečerie

V tretiu adventrnú nedeľu (14.decembra 2014) sme pripravili už II. ročník adventno-vianočného programu. Program zrešísérovala a viedla naša kamarátka Miladka Bolyošová. Jej pásmo slova vhodne dopĺňali piesne z chrámového speváckeho zboru Campana z Brezničky. Na záver programu br. Filip viedol modlitbu na konci roka, v ktorej ďakoval všemohúcemu Bohu za všetky dobrodenia, ktorými nás počas tohto roka tu, na Galambe požehnával. Súčasťou programu bolo aj osádzanie vtáčej búdky a krmítka. Pre všetkých boli pekným prekvapením vianočné osvetlenie kaplnky, pustovne i „dúhového mostíka“.

Potom nastal priestor pre minivianočné trhy spojené so všetkým, čo k tom patrí, teda vianočný punč, čaj, víno i pečená klobáska. Všetci sa cítili vynikajúco. Do večernej predvianočnej atmosféry hrala príjemná hudba, ako inak vianočná.

Fotografie z celého podujatia si môžete pozrietu tu: GALERIA

Galambský kalendár 2015 (na stiahnutie) KALENDÁR