Ako sme brigádovali a slávili Nedeľu Božieho milosrdenstva

Keďže jar je už neodmysliteľne tu, patrí k nej aj staré-dávne „jarné upratovnie“. V sobotu 11. apríla sme sa viacerí stretli práve s cieľom dať trošku do poriadku aj okolie kaplnky. Jarné počasie sa ukázalo vo svojej plnosti. A čo všetko sme stihli spoločne urobiť? Očistiť levandulové kvety, pokopať skalku, vysadiť kvetiny, pohrabať járky, vyzbierať smeti, ponatierať zábralie i studňu, smetné koše, … Klaudia s Gyulom nám navarili skvelý guľáš. Avšak mali sme aj kopu iných dobrôt – sladkých aj slaných. Celý deň panovala priateľská nálada a boli sme radi, že sme takto mohli obetovať svoj čas a námahu pre spoločné dielo.

Na druhý deň sme sa znovu väčšina z nás stretli. Tentokrát za účelom slávenia Eucharistie pri príležitosti Nedele Božieho milosrdenstva. Začali sme modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a potom nasledovala sv. omša. V rámci mini-farských galambských oznamov br. Filip predstavil stručný program pre nasledujúcu týždňovú brigádu.

Fotografie zo soboty i nedele si môžete prozrieť tu: FOTKY