Ako sme gazdovali v tomto roku alebo „Vyúčtovanie 2014“

Všetkých Vás, ktorí ste si aspoň raz za rok klikli na túto stránku, všetkých ktorí ste okolo našej stavby preložili hoci iba aj kúsok slamky… všetkých Vás, ktorí ste aspoň centíkom, milodarmi prispeli na pustovňu, všetkých Vás ktorí ste v modlitbe povedali za nás Bohu aspoň jeden Otčenáš, všetkých Vás, čo nám aspoň mini fandíte a sympatizujete s nami, všetkých Vás, čo ste už dakedy išli okolo našej Galamby, alebo aspoň poblíž, alebo aspoň vzdušnou čiarou, nuž a napokon aj všetkých Vás, ktorí by ste nám mimoriadne fandili a pomáhali nám, keby ste o nás vedeli.. tak teda absolútne VŠETKYCH VÁS veľmi vrúcne na prelome rokov srdečne pozdravujeme…. a z úprimnosti našej duše Vám vinšujeme milostiplný NOVÝ ROK 2015

Veľa dobrovoľných príspevkov sme dostali do dobrodincov a známych priamo „do ruky“, pričom tieto príspevky mali rôznu podobu, niekedy to bol stavebný materiál, služba, jedlo a občerstvenie pre brigádnikov alebo to boli ich samotné ruky, ktoré nám ochotne pomohli pri práci a v neposlednom rade aj finančný milodar.

Všetkým dobrodincom, priateľom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na Galambu, predkladáme vyúčtovanie – vyúčtovanie“ (na stiahnutie)

Niečo sme minuli na veci, ktoré boli a sú spojené s chodom Galamby ako napr.:
– aparatúra na ozvučenie v cene 580,-€.
– vianočné vysvietenie kaplnky a pustovne v hodnote 284 ,-€
– pohonné hmoty zásobovacích aut…
– oprava traktoríkovej kosačky 420,-€

Ale aj nákupy rôznych stavebných materiálov, ktoré sme nedostavali ako podarovane.. Stačí, keď sa teraz pozriete na pustovňu v akej fáze výstavby sa teraz nachádza a uvedomíte si, čo všetko taká stavba obnáša…

Ostatok z týchto peňazí predstavuje sumu necelých 440,-€ . Tieto sú postupne šetrené a pripravované na ďalšie potrebné nákupy: dlažba, obklady kúpeľne, kuchyňa, svietidlá, elektrospotrebiče …

Nech všetci Vy, naši drahí zažívate v rokoch a dňoch, ktoré nás čakajú absolútnu plnosť Božích milosti….
A nech máme vždy všetci spolu v životoch našich tu schopnosť ŽIŤ NÁDEJ A VIDIEŤ MALÉ ZÁZRAKY… !!!

Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu blízkosť !!!

Ponúkame vám fotky na oživenie roku 2014. Viac detailnejších fotografií nájdete pri jednotlivých článok.