APEIRON kaplnky 7B Galamba

APEIRON kaplnky Sedembolestnej Galamba (Občianske združenie)

Sídlo:
Čakanovce – Galamba 386
985 58 Čakanovce

IBAN účet: SK44 1100 0000 0029 4446 5170
SWIFT: TATR SK BX

Poštová adresa: Lucia Spodniaková,  Ratka 112, 986 01 Fiľakovo

Zahŕňame vás do našich modlitieb. ĎAKUJEME