Augustový pracovný týždeň a vrúcne poďakovanie

Prvý augustový týždeň od 4. do 9. bol veľmi bohatý na činorodú prácu, ale najmä pre nové pracovné, osobné vzťahy. Br. Filip bol svedkom malých zázrakov, keď sme do daru dostali zatepľovací materiál. Mali sme možnosť privítať ďalších šikovných majstrov. Jedným z nich bol pán Zolo z Vrábeľ, ktorý nám pomáhal od utorka do piatku a ďalším šikovným brigádnikom je mladučký Dominik, ktorý profesionálne zatepľuje našu pustovňu. V tejto činnosti ešte bude pokračovať nasledujúci týždeň.

Cez tetnto týždeň sa už podarilo upraviť komín, aby nám nezatekalo. Ďakujeme za to majstrom klampiarom a chlapom z Fiľakova, ktorí došli aj s plošinou.Taktiež došli aj majstri vodári z Hlohovca, ktorých zase potrápila náš prívod vody.  Celý týždeň veľmi usilovne pracovali naši stáli šikovní chlapi: Miri, Laci, Roman, pomohol aj br. Rafael a Janko Kaličiak z Radzoviec.

Vrúcne poďakovanie pre firmu Knauff Insulation

Je ozaj veľmi málo takých momentov v živote človeka, keď sa odhodláte napísať pár riadkov pre vás úplne neznámemu generálnemu riaditeľovi firmy s výrobkami na zatepľovanie.

V tých riadkoch sa zmienite, kto ste, o čo sa usilujete… Ten riaditeľ si to prečíta a hneď pochopí a skrze svojich spolupracovníkov promtne zareaguje a snaží sa pomôcť…

Nám sato stalo teraz. Písali sme do firmy KNAUFF INSULATION pánovi riaditeľovi Marianovi Tkáčovi a on nám skrze svojich spolupracovníkov, pani Martiny Dianovej a v nemalej miere tiež skrze manželov Dušana a Jozefíny Kašanovcov vyšiel maximálne v ústrety.

(Nakoniec mse si na galambskom území s pánom Dušanom Kašanom aj celkom po ľudsky sadli a prebrali problémy celého sveta 🙂  )

Chceme sa im práve z tohto miesta vrúcne poďakovať a ubezpečiť ich o našich pravidelných modlitbách a sv. omšiach za ich firmu… Nech ich dobrý Boh stále odmeňuje všetkým, čo potrebujú pre telo aj pre dušu !!!

S úctou a vďakou

bratia františkáni + sympatizanti z Apeironu kaplnky Sedembolestnej na Galambe