Beseda s bratom Filipom v Krásnej lúke

Náš brat Filip bol v piatok 10. júla 2015 pozvaný do Krásnej Lúky (okr. Sabinov). V rámci Roku zasväteného života sa zúčastnil besedy v Starej škole. Táto beseda nasledovala po sv. omši, ktorú celebroval v kostole sv. Martina z Tours. Debata sa okrem hlavnej témy niesla aj v duchu aktivít a činností, ktoré br. Filip robí na Galambe.