Br. Rafael znova zavítal na Galambu

„Verím v Cirkev všeobecnú“ (katolícku), bolo hlavným mottom príhovoru br. Rafaela, misionára, ktorý si pri svojej krátkej návšteve vždy nájde čas na slávenie sv. omši na Galambe a priateľské rozhovory.

Teraz tomu bolo tak dňa 25. apríla, na sviatok sv. Mareka, apoštola a evanjelistu. Zišli sme sa malé spoločenstvo ľudí a podľa slov br. Rafaela tvoríme Cirkev. Tvoríme ju našimi vzťahmi, že sa navzájom nielen poznáme, ale si aj navzájom dôverujeme, veríme si, vieme sa jeden na druhého spoľahnúť. A ak máme toto medzi sebou túto vzájomnú dôveru, ktorá prúdi obojstranne, máme všetko.