Ďakovná sv. omša br. Filipa – novokňaza

Prvú sv. omšu br. Filipa dňa 6. júla 2013 predchádzala vysviacka na sviatok sv. Cyrila a Metoda vo Fiľakove.  S výzdobou kaplnky sme začali už v predvečer slávnosti. Hlavnou manažérkou kvetinovej výzdoby bola Mirka Sarvašová, ktorá svojim citom a našimi požiadavkami na symboliku a zachovanie ducha voľnej prírody (pšeničné klasy, ruže, tŕne, zlatá tráva, …) dokázala pre br. Filipa slávnostne ozdobiť kaplnku. Keďže nás v piatok večer (znova tradične) zastihla tma, s výzdobou sme pokračovali nasledujúce ráno a skončili sme (znova tradične) na poslednú chvíľu. Ale pohľad na vyzdobenú kaplnku bol očarujúci.
Pred sv. omšou ešte bolo potrebné rozložiť stoličky, lavičky, postaviť stánky a veľký garden party stan, pripraviť sakristiu, stolík na obetné dary či samotnú liturgiu.
Na sv. omši boli prítomných mnoho spolubratov br. Filipa, ale aj ostaných diecéznych kňazov z blízkeho okolia. Medzi obetnými darmi sa objavila lipa – strom, ktorý priniesli naši priatelia z Prahy, pastierska palica – ručne vyrezávané s ornamentmi Galamby, štóla od študentov GMA, ale aj hlinený kalich… Na záver nastal priestor pre poďakovanie sa. Poďakovanie sa všetkým, ktorí akokoľvek prispeli svojou prácou alebo čímkoľvek nielen k dôstojnému sláveniu sv. omše ale i úpravou a výzdobou okolia. Potom nastalo ďakovanie a dary pre br. Filipa, kde opäť prostredníctvom vrúcnych a úprimných slov zazneli hlboké myšlienky, želania či povzbudenia. Veľmi pekným gestom po sv. omši bolo sadenie lipy – stromu, od ktorého sa podľa br. Filipa dá mnoho učiť.
Agapé sa nieslo v radostnom duchu hudby a pohostenia, sprevádzané priateľskými rozhovormi a stretnutiami. Poniektorí využili tento vzácny čas na prehliadku  či zamyslenie sa pri zastaveniach Krížovej cesty. Všetci prítomní mali ešte možnosť osobne gratulovať br. Filipovi resp. sa s ním rozlúčiť.