Ďakovná svätá omša br. Rafaela

„Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti…“ (Lk 11, 17)
Br. Rafael, jeden z našich misionárov, opäť zavítal aj „domov“ – na Galambu. a tradične len na veľmi krátky čas. Sami sme tomu nechceli veriť, pretože ešte sa ani rok s rokom nestretol a mali sme ho tu znovu. Naposledy slúžil sv. omšu v kaplnke na sviatok Krista Kráľa minulý rok. (20. novembra 2011) A naopak, br. Rafael bol milo prekvapený, koľko sa toho za necelý rok pri kaplnke zmenilo.

A tak sa v piatkový podvečer (12. október 2012) pri príležitosti ďakovnej sv. omši zišlo malé spoločenstvo veriacich. Všetci s nadšením počúvali jeho. Hlavnou myšlienkou jeho kázne bol citát z dnešného evanjelia: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti…“. Veľmi nám kládol na srdce, aby v našich vzťahoch či už rodinných alebo priateľských pestovali vnútornú jednotu. Zdôrazňoval, aby sme si túto jednotu a súdržnosť zachovali aj na tomto mieste, pretože len vnútorne zjednotení môžeme napredovať a budovať aj toto Božie dielo.
Priateľské rozhovory po sv. omši sú tradične súčasťou takýchto stretnutí a večer, ako to chodí /obzvlášť na Galambe 🙂 /, našla nás tma a teraz v jesenný čas už o čosi skôr…