Dôležitý oznam

V Katolíckych novinách č. 48/2013 (1.adventná nedeľa/1.12.2013) je uverejnený krátky článok o kaplnke na Galambe.

Znenie článku si môžete prečítať aj tu: Clanok