Exkurzia vysokoškolákov na Galambe

V stredu 6. apríla 2016 k nám, na „územie ticha a pokoja“, zavítalo vyše 60 vysokoškolákov – študentov zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z Nitry. Študenti z tejto univerzity pravidelne chodievajú na odbornú exkurziu na Ratku a už takmer šiesty rok i na Galambu. Skupina tohoročných účastníkov exkurzie bola veľmi očarená z miesta, kde sa ocitli. Nečakali, že spoza zákruty a dlhej cesty „kde nič, tu nič“ sa zrazu vynorí tak krásne miesto. Z Ratky im sprievodcu robil starosta, Milan Spodniak, a na Galambe sme si vymenili vedúce slovo. Študenti si nadšením vypočuli celý príbeh, ktorý sa spája s výstavbou kaplnky i pustovne. Len ťažko verili, ako sme dokázali vďaka Božej prozreteľnosti „uvariť z vody“ celé dielo na Galambe.