Galambské Mariánske 2dnie

Tento festival Mariánskej duchovnej piesne je úspešne za nami. Vrúcna vďaka vám všetkým, čo ste prišli, a že ste v nádeji proti nádeji uverili, že počasie bude prívetivé.

Zverejňujeme vám prvú ochutnávku fotiek, zvyšné budú čo najskôr v galérii a k tomu aj príslušný text – slová – ktoré sa ťažko teraz hľadajú, keďže nádej a viera boli tieto dni na Galambe plne prítomné.

Vinšujeme všetkým našim priateľom peknú a pokojnú jeseň. Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Fotky z prvého dňa (14.9.2014) GM2D nájdete tu: nedeľa

Fotky z druhého dňa (15.9.2014) GM2D nájdete tu: pondelok