Habemus papam

PAX TECUM,                             +!

MÁME FRANTIŠKA!!!!

VŠETCI KRESŤANIA SVETA, AJ VŠETCI OBYVATELIA TEJTO PLANÉTY BY MALI POKĽAKNÚŤ A POĎAKOVAŤ DOBRÉMU BOHU ZA PÁPEŽA, KTORÉHO SI VYBRAL SPOMEDZI KARDINÁLOV.

A VŠETCI SPOLOČNE BY SME MU MALI ZABLAHOŽELAŤ – TERAZ VO CHVÍĽACH, KEĎ SA OFICIÁLNE UJÍMA NAJZODPOVEDNEJŠIEHO ÚRADU V CIRKVI NECH MA NA VŠETKO POŽEHNANIE, SILU, ABY VEDEL  NAĎALEJ UKAZOVAŤ VRÚCNOSŤ ČLOVEČENSTVA A BRATSTVA AJ NEVERIACIM ĽUDOM A  BOL TAK MORÁLNOU AUTORITOU AJ PRE TÝCH, KTORÍ ROVNAKO AKO MY POTREBUJÚ PRE SVOJ ŽIVOT VIERU, NADEJ, LÁSKU….