Historicky prvá farská sv. omša v kaplnke

V nedeľu 22. septembra o 15:00 hodine sa v kaplnke slávila prvá farská sv. omša pre veriacich z filiálky Čakanovce. Sv. omšu celebroval miestny farár Peter Fabián z Biskupíc. Bola to prvá farská sv. omša, nakoľko predošlé boli slávené vždy pri nejakých príležitostiach. Pre všetkých veriach z osady Galamba to bola nesmierna udalosť, pretože v minulosti, ak chceli byť účastní sv. omše museli chodiť do susedných obcí. A práve dnes, boli na nedeľnej sv. omši doma – na Galambe. Kiež by sa tejto vzácnej chvíle mohli dožiť viacerí obyvatelia maličkej osady.