Inštalácia Krížovej cesty

V týždni od 2.7.2013 – 5.7.2013 bolo na Galambe veľmi rušno. Nielenže sa robili posledné úpravy areálu okolo kaplnky, ale tento tieto dni sa niesli v znamení inštalácie Krížovej cesty. Autorka, Daniela Tenglerová, spolu so svojim priateľom Milkom trávili celé na Galembe a spolu s nimi to prežívali i ostatní dobrí ľudia, ktorí ku nám patria a svojou prácou prispeli i pri tomto veľkom diele. Celá inštalácia už na prvý pohľad nebola jednoduchá, krehké z hliny vymodelované a vypálené jednotlivé znamenia bolo treba osadiť, ukotviť na drevené piliere. Toto dielo Krížovej cesty znova jedinečnou súčasťou nielen samotného areálu ale pre nás všetkých, ako aj pre samotnú autorku má nesmierny význam.

Fotografiami možno zachytiť len tvar (podobu, výzor) jednotlivých zastavení. Srdečne Ťa pozývame k osobnej prehliadke tejto Krížovej cesty, aby si naživo videl a skutočne pocítil hĺbku myšlienky, ktorú vyjadrujú tieto sošky znázorňujúce zastavenia možno aj tvojej osobnej krížovej cesty.