Kolaudácia kaplnky

S radosťou v srdci a s veľkou vďačnosťou dobrému Bohu vám všetkým oznamujeme, že dňa 12.9.2013 sa uskutočnila kolaudácia „Drevenej kaplnky“ na Galambe.

Kolaudačné rozhodnutie k nahliadnutiu tu.