Krížová cesta v 3. pôstnu nedeľu

V nedeľné poobedie, 8. marca 2015 sa zišiel pekný počet veriacich z blízkeho i vzdialenejšieho okolia na pobožnosť Krížovej cesty. Tento krát ju viedli duchovní otcovia.