Návšteva z Vojvodiny na Galambe

Uplynulý víkned sa niesol v duchu Dní obce Ratka a keďže ide o našu susednú obec, boli sme súčasťou programu. V sobotu 22. augusta br. Filip požehnával novopostavenú kaplnku na ratkarskom cintoríne. Samozrejme počas soboty prebiehala aj brigáda a naša tradičná sv. omša.

Avšak v nedeľu naša kaplnka na Galambe hostila milých hostí z jednej srbskej obce (Hrtkovce) a jednej slovenskej obce (Kisač) z autonómnej oblasti Vojvodina (Srbsko). Prevažnú väčšinu tvorili účinkujúci z folklórneho súboru Maxima Desankovič – Kultúrno-umietnicko družstvo. Obec Ratka má už dlhú tradíciu vzájomného stretávania sa a výmenných pobytov.  Súčasťou ich programu bola slávnostná sv. omša na Galambe spolu s domácimi veriacimi. Tlmočníkom bol Janko Slávik, ktorý je zároveň i starostom v slovenskej obci Kisač.

Fotky z tejto návštevy si môžete pozrieť tu: FOTKY