(Nulté) požehnanie áut na Galambe, 1. september 2013

Určite všetci viete, čo je to auto. Avšak nie úplne všetkým je jasné slovo požehnanie. Slovo požehnanie sa do latinčiny prekladá bene-dictio, čo znamená slovo a dar, alebo reč a dobro, a.teda požehnanie je zvolávanie dobra. V tomto zmysle je každé požehnanie darom, ktoré zasahuje život a jeho tajomstvo. Môže pochádzať výlučne z konania Boha, čiže Boh požehnáva koho chce, kedy chce a ako chce, stačí, aby mu to človek dovolil. A tak sme sa prvý septembrový deň na našej malebnej Galambe rozhodli zvolávať na naše automobily a ich šoférov toto Božie požehnanie. Vždy totiž, keď vyjdeme na cesty, neznamená to nutne aj šťastný návrat. Darmo máme unikátne brzdy a americké airbagy, nestačí dodržiavať všetky predpisy…. Na ceste sú aj iní (problémoví) vodiči resp. polovodiči. Preto je skvelé vedieť, že dobrý Boh drží nad nami ochrannú ruku, presne podľa žalmu zo Svätého Písma „Boh bude chrániť Tvoj odchod aj príchod od teraz až naveky….“  Žalm 121

Úprimná vďaka všetkým, ktorí prišli, aj všetkým, ktorí sa zo subjektívno objektívnych príčin nemohli zúčastniť a rozhodli sa prísť budúci rok pre nové požehnanie.

Nadšenci kaplnky Sedembolestnej.