Oznam pre všetkých motoristov, ktorí sa chystajú na Galambu

Pre smer od Prešova platí, že 16 km za Rimavskou Sobotou odbočiť doľava pri Nových Honoch (spomaľovák „70“ J)smer Fiľakovo, potom stále po hlavnej ceste.  Budete prechádzať obcami: Veľké Dravce, Buzitka – Krásna, Buzitka, Prša (cca 9-10 km trasa). Za Pršou, za železničným priecestím cca 500 m odbočiť doľava na Fiľakovo. Pokračovať obcou Kurtáň. Za Kurtáňom cca 400 m budete míňať vľavo Fiľakovo – NEODBOČIŤ, pokračovať cca 600 m k najbližšej križovatke (spomaľovák „70“ J). Na tejto križovatke odbočiť doprava – smer Ratka, od tejto križovatky ste na Galambe za 10 min a potom už len sledovať naše podobnejšie interné J značenie na Galambu.

Pre smer od Zvolena na Lučenec a Fiľakovo – je cesta dostatočne značená, teda nemali by ste zablúdiť. Od obce Kurtáň, čo dedina pred Fiľakovom platia aj pre vás tie isté usmernenia, čo pre smer od Prešova.

Pripravené je pre vás dostatočne veľké záchytné parkovisko  OBRÁZOK (klik) pre autá, aj autobusy, priamo pri kaplnke vzdialené cca 2 min. od kaplnky. Je to vykosená časť lúky, na ktorú vás nasmeruje náš informátor.

Pripájame pomocné mapy: MAPA 1 (klik), MAPA 2 (klik)