Pozdrav pre slovenských Bruselčanov

+!

Drahí slovenskí Bruselčania na čele s vašim pánom farárom Jaroslavom Hanzlíkom!    

Vy všetci, s ktorými som mal to šťastie stretnúť sa osobne v Bruseli, vitajte na našej galambskej stránke a ničoho sa nebojte! Odhliadnúc od toho, či nás už podporíte pri zháňaní okien na našu pustovňu alebo nie, dobre sa tu cíťte a všetky foto a video galérie si pokojne poprezerajte….

ĎAKUJEME … BOH VÁM ŽEHNAJ … !!!

„ŽIŤ NÁDEJ VIDIEŤ MALÉ  ZÁZRAKY….“

brat filip, + aktivisti z neformálneho združenia APEIRON KAPLNKY SEDEMBOLESTNEJ….