Pozvánka na benefičné predstavenie

Drahí priatelia,

touto cestou by sme vás všetkých chceli srdečne pozvať na Adventné benefičné predstavenie, ktoré sa uskutoční na Galambe v nedeľu 15. decembra 2013 so začiatkom o 13:30 hod. Predstavenie bude spojené s vianočným minitrhom. Výťažok z predaja je určený na dostavbu Pastoračného domu sv. Antona Paduánskeho.

Nech sa páči, Pozvánka.