Pozvánka na modlitbu Krížovej cesty

 

Drahí bratia a sestry, všetci naši priatelia, milí pútnici!

V nedele počas pôstneho obdobia, počnúc 1. pôstnou nedeľou (9.3.2014), sa v poobedňajších hodinách o 15:00 hod. budeme na Galambe  modlievať pobožnosť Krížovej cesty, ktoré bude viesť prítomný kňaz.

1. pôstna nedeľa:   9.3.2014                   2. pôstna nedeľa:   16.3.2014

3. pôstna nedeľa:   23.3.2014                 4. pôstna nedeľa:   30.3.2014

   5. pôstna nedeľa:   6.4.2014                   Kvetná nedeľa:      13.4.2014

Srdečne vás všetkých pozývame využiť túto jedinečnú príležitosť!           Pozrite si:  Plagát

1. Pobožnosť Krížovej cesty na Galambe (9.3.2014)

Hoci na Galambe sa už mnoho situácii, udalostí, stretnutí … písalo do kroniky veľkými písmenami, s radosťou pridávame ďalšiu udalosť, ktorá sa odohrávala práve na 1. pôstnu nedeľu. Znova môžeme povedať, že sme sa stali súčasťou historickej chvíle, kedy sme všetci prítomní mali účasť na prvej pobožnosti Krížovej cesty na Galambe. Pobožnosť viedol br. Filip a veriaci sa striedali medzi jednotlivými zastaveniami s nesením kríža a zapálenej sviece. Na záver, už iste viete, čo nasledovalo. Správne ste si odpovedali tí, ktorí ste si mysleli, že nasledovali plány br. Filipa. Gratulujem :o)  Po požehnaní sa br. Filip podelil o plány dostavby Pastoračného domu s prosbou o akúkoľvek formu pomoci.

Fotografie si môžete pozrieť tu: FOTKY