Prípravy v plnom prúde

Úprava okolia

Stretnutie „poradného výboru“