Prístrešok v novom šate

Prístrešok, ktorý kedysi slúžil ako miesto slúženia sv. ošmí má v našom areáli  zvláštny význam. A tak sa snažíme každý rok ho obnovovať a tak zachovať, ako také „memento“, ako spomienku, ako sa vyvíjala tradícia za posledných 10 rokov.

Naši chlapi sa tejto práce ujali v piatok 31. júla.  Bolo potrebné najprv zhodiť starú, suchú šarinu s trávou, opíliť stromy, ktoré zakrývali kríž. Na tomto mieste mi nedá nespomenúť, že terajšie stromy, boli pôvodne len drevené koly dané do zeme, ktoré mali držať celú konštrukciu prístrešku. Počas brigády skvele fungovala deľba práce, a tak sa prístrešok rýchlo celý zazelenal.