Prvá pôstna nedeľa v Roku milosrdenstva

Prvou pôstnou nedeľou (14.2.2016) sme na Galambe slávnostne otvorili Svätý rok Milosrdenstva, čo nám bude pripomínať tzv. „polo-brána“ dôvery.  Janko Kaličiak a br. Filip túto bránu inštalovali už v sobotu a iste si zaspomínali na tie časy, keď spolu trávili viac času pri spoločných prácach. Pre všetkých okoloidúcich Rok milosrdenstva bude pripomínať baner pri ceste.  Účasť domácich veriacich, či veriacich z blízkeho okolia podporila desať členná skupina pútnikov z Prešova.  Medzi nimi bol aj „osobný miništrant“  br. Filipa, malý Lukáš.

Samotnú pobožnosť krížovej cesty predchádzala modlitba odprosenia a poďakovania. Všetci sme si potom vypočuli úryvok z Evanjelia o márnotratnom synovi a zároveň milosrdnom otcovi. V slovách brata Filipa odzneli veľmi vrúcne slová povzbudenia o nekonečne milosrdnom Bohu.

Hlavnou témou pri pobožnosti krížovej cesty a jej jednotlivých zastavenia, bola myšlienka „nemám čas“. Tak ako sa chlapi striedali pri nesení kríža a kahanca, tak ženy sa striedali pri čítaní modlitieb pri zastaveniach krížovej cesty.

Po záverečnom požehnaní nasledoval veľmi hlboký a úprimný príhovor „vedúcej“ prešovských pútnikov br. Filipovi, Evky. Nebol to len kompliment na Valentína, ale úprimné slová vďaky za všetko, čo pre nich br. Filip znamená.

A keďže nedeľa sa neráta medzi pôstne dni, na záver sme sa všetci zhromaždili okolo spoločných stoloch pri malom občerstvení v podobe koláčikov, kávy či vínka. Bol to čas priateľských rozhovorov.  Taktiež to bola príležitosť, aby sa všetkým prítomným predstavili návrhy zvonice, ktorá by sa mala začať budovať. Oba návrhy nakreslil náš Janko (majster tisícich remesiel).

Takto sme si do kroniky našich galambských podujatí zapísali ďalšiu vydarená a hlavne požehnanú udalosť, na ktorú nám prialo aj počasie. Vďaka všetkým za účasť a za vytvorenie pekného spoločenstva.

Fotky si môžete pozrieť tu: (klik) FOTKY