Referendum o ochrane rodiny

V knihe Blázon a iné paraboly je bájka opisujúca mesiac v splne majestátne rozprestretý nad mestom. Všetky psy mesta začali na ten mesiac štekať. Iba jediný pes neštekal, ba viac, napomenul ostatných psov vážnym hlasom: „Nezobudíte kľud mesačného spánku, ani neprenesiete mesiac na zem tým svojim štekaním“. Vtedy prestali všetky psy štekať a nastalo hrozné ticho. Iba ten pes, čo ich pred chvíľou napomenul začal do toho ticha štekať, a zotrval v tom štekaní po celý zbytok noci. Toľko príbeh. V ňom vidím parabolu tohoto pred referendového ovzdušia.

Najviac zo všetkého by som očakával, že práve LGBTI loby na Slovensku (namiesto toho aby v zákulisí potichu ovplyvňovala legislatívny proces po svojich linkách cez rôzne ministerstvá) ako prvá vyvolá presne takú celospoločenskú diskusiu o svojich požiadavkách ako to urobila Aliancia za rodinu. Dokonca s tými istými otázkami Aliancie. Proste mali iniciovať referendum vo svojom vlastnom záujme. Nezdá sa mi totiž fér, že sa teraz hrajú tak trošku na mŕtveho chrobáka a ešte viac na obete, v čase keď niekto od boku prečítal ich ťahy a zaujal k nim referendové stanovisko.  Tiež bude nefér, keď sa po referende znova vrátia k zákulisnému boju ovplyvňovania.

Tradičná rodina je ako krasopisne predpísané A v šlabikári. Treba sa ho pokúsiť napodobniť, nečarbať!

Úprimne sa snažím nepozerať na inakosť ľudí cez krvavé oči. Od počiatku tejto celospoločenskej témy mám poctivý úmysel veľa premýšľať, až potom hovoriť.  Tiež vnímam,  že aliancia v kampani porobila chyby. Myslím, že sa oba tábory vystrieľali z argumentov a dosť! Nepovažujem človeka z iného tábora za nepriateľa. Upokojme vášne, vonku zázračne sneží. Tí čo nechcú hlasovať nech v kľude zotrvajú doma. Tí, čo hlasujú, nech tak bez emócií urobia. Preto ešte v piatok večer  s mladými ľuďmi prejdem bez letákov a transparentov centrom Prešova v tichom sviečkovom sprievode až hore, na kalváriu….

(Br. Filip, príspevok do časopistu Týždeň)

Na týchto odkazoch si môžete pozrieť krátke videá, ktoré vznikali v Prešove. (Šírte ich ďalej medzi svojich známych)

https://www.youtube.com/watch?v=RRFYgdlJH5s
https://www.youtube.com/watch?v=K-w0X8602XA
https://www.youtube.com/watch?v=2z1SgUYw6U0

A napokon vám, drahí naši priatelia a priaznivci ponúkame modlitbu za referendum:

Zverenie referenda o rodine Matke slovenského národa
„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska! Na Golgote ťa daroval Kristus z kríža ako Matku nielen všetkým ľuďom, ale aj národom, národnostiam a rodinám.
Preto sa s dôverou obraciame k tebe zvlášť ako k Matke všetkých národov, národností a rodín žijúcich na Slovensku, osobitne ako k Matke slovenského národa.
So synovskou dôverou kladieme do tvojich materinských rúk spoločenskú situáciu na Slovensku v tieto dni, ktoré sú veľmi
dôležité pre tvoje deti žijúce v našej krajine.
Sme si vedomí, že dnes musíme pred svetom zastávať správne chápanie manželstva, pravý obraz o rodine a tiež chrániť práva
detí na lásku otca a matky.
Preto ťa vrúcne prosíme, vypros nám u Boha tú milosť, aby referendum o rodine bolo naozaj úspešné a prinieslo požehnanie pre našu vlasť.
Nech sa ľudia rozhodnú voliť usporiadaný rodinný a manželský život a chrániť rodinnú lásku a zdravú výchovu detí.
Matka našej farskej rodiny, v duchovnom spojení s ostatnými farnosťami slovenských diecéz sa preto zasväcujeme tvojmuNepoškvrnenému Srdcu a zverujeme ti referendum o rodine ako Matke slovenského národa, ako Matke všetkých národov,
národností a rodín žijúcich na Slovensku, aby všetko prispelo k väčšej sláve Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen