Slovo brata filipa

Možno viacerí poznáte brata Filipa ako zanieteného „stavbyvedúceho“ 🙂 na Galambe. Avšak chceme sa s vami podeliť, že Filip je aj pravidelný prispievateľ do celoslovenského týždenníka „Týždeň“. V rubrike „slovo brata Filipa“ sa jeho príspevky striedajú s článkami p. Antona Srholca a nepravidelne i so slovami p. Františka Mikloška. Začiatkom tohto roka sa Filipove príspevky striedali aj s príspevkami p. Róberta Bezáka.

Tu vám ponúkame možnosť prečítať si článok, ktorý bol uverejnený v týždenníku Týždeň č.  46/2013, 11.11.2013 Clanok