Srdečné poďakovanie veriacim

„Ďakujem, ĎAKUJEM, koľko Ťa to stalo, ó Môj Dobrý Pane, kým si ma to naučil: ďakujem!“ 

Toto je srdečný a vrúcny kresťanský pozdrav pre farnosť Svinia, kde som bol v nedeľu 30. augusta slúžiť sv. omšu a taktiež pre filiálky Kojatice a Šarišské Lužianky.

Všetkým vám na čele s vašim dobráckym kňazom Jurajom ĎAKUJEME, za vľúdne prijatie, aj za štedrú podporu, ktorú ste vynaložili na multifunkčnú Pustovňu sv. Antona Paduánskeho na Galambe. Buďte si istí, že odteraz, až do jej zániku vás všetkých budeme pravidelne zahŕňať do modlitieb a sv. omší slúžených na všetky vaše úmysly.

S úctou a vďakou za Apeiron kaplnky Sedembolestnej
brat filip

Vďačnosť môže mať tri podoby – pocit v srdci, slovné vyjadrenie a odvďačenie sa.“ (Príslovie)