STAVIAME !!!

Nedeľa 27.10. „Radosť sa pozrieť na všetky strany“

Teraz musíme chytiť čas za pačesy (bridága 21.10.-26.10.2013)

„Teraz musíme chytiť čas za pačesy“, zneli slová br. Filipa v nedeľu večer.

A bola to predzvesť veľkého týždňa, veľkej brigády. A tak od pondelka rána do neskorého sobotňajšieho večera opäť Galamba žila nezvyčajným stavebný ruchom. Avšak s brigádou začala „dámska partia“ (+ dvaja páni) už v sobotu podvečer, a to nosením tehál, čo páni stavbári veľmi ocenili. Tehly na túto stavbu boli zakúpené z Ipeľských tehelní a.s. Lučenec . Ich kúpou sme chceli podporiť aj náš novohradský región. Ani sme netušili, akí unikátni ľudia sú tam zamestnaní… Menovite pri pani Vranekovej a pánovi Jančkárovi neoceňujeme len zľavu, ktorú nám dokázali vybaviť, ale hlavne ich vľúdny a ľudský prístup. Tešíme sa teda, že práve pravé vysokoekologické tehly spoločnosti Ipeľských tehelní, ktorá je výrobcom murovacich materiálov a stropných prvkov v našom regióne, budú už naveky súčasťou nášho pastoračného domčeka. Tento týždeň sme znovu boli svedkami obetavej práce chlapov z nášho okolia, stavbárov z firmy Kolek či Filipových rodákov z Krškán.

Každý jeden pomocník bol pre nás vzácny a výnimočný a jeho práca bola veľká pomoc pre kolektívne dielo. Nedá mi nespomenúť aj ženy, ktoré zabezpečovali stravu počas celého týždňa (raňajky, obedy, večere, koláče…), za čo im patrí naozaj veľká vďaka. Každý deň sa pracovalo naplno, pretože čas bol neúprosný. Ale na druhej strane, počasie hralo za nás. Ráno robotníkov vítala hmla, cez obed zohrialo slnko a večer odprevádzala tma. Počas týchto dní bolo potrebné priebežne zabezpečovať rôzny stavebný materiál, fyzicky pracovať, s rozvahou rozhodovať, múdro konať a myslieť aj do budúcnosti, samozrejme všetko s Božím požehnaním. Výsledkom toho všetkého je nie len dokončený druhý veniec na domčeku, ale aj nové priateľstvá ľudí, ktorí sú ochotní nám pomôcť.

A takto sa pracovalo …

SOBOTA 26.10. a ďalšie posily z Krškán

Piatok 25.10 Došli aj posily z Krškán

Štvrtok 24.10.2013

Streda 23.10.2013

Utorok 22.10.2013

Pondelok (21.10.2013)

Galamba – územie zázrakov

Keď v apríli roku 1990 vítal Václav Havel Jána Pavla II. v Československu, povedal niečo v tomto zmysle: „Neviem, či viem, čo je to zázrak, ale domnievam sa, že v týchto fázach som účastníkom zázraku: v krajine, kde ešte pred 6 mesiacmi vládol tvrdý komunizmus a protináboženské nálady a ľudia ako ja v nej boli utlačovaní, väznení – tak v tejto krajine vítam dnes ako prezident hlavu katolíckej Cirkvi….“

Áno, áno, áno, aj ja práve dnes považujem za zázrak, že v krajine, kde sa stále viac tvrdí, že ti tu nikto nič zadarmo nedá sa nájde muž menom Dano Havrla, ktorý v rámci stavebnej firmy Kolek z Lučenca zorganizuje partiu šiestich skvelých chlapíkov Ernesta, Jara, Miriho, Zdena, Rudyho a Patrika, ktorí bez nároku na akúkoľvek odmenu prídu a za tri dni vytiahnu múry našej pustovne (domčeka v ústraní) zatiaľ, čo im samým stojí veľká stavba na sídlisku Rúbanisko a uniká im zisk …

Tiež prežívam ako  nevídané a neslýchané, že v spoločnosti, kde už nikto nemá záujem o nič, ani keď je za to platený, sa tu nájdu ľudia, ako pán Princ, alebo pán starosta Spodniak, alebo milá pani Vraneková, ktorí pracujú pre nás so živým zápalom a hľadajú, ako robiť veci lepšie, nehľadiac pri tom na svoje osobné náklady….

Rovnako tak považujem dnes za veľký zázrak, že v krajine, kde nikto nechce vidieť nikoho len seba, sa tu v mojej rodnej obci Krškany vďaka Šaňovi Horniakovi zrodí u mojich susedov Šaniho, Mariana a Paľa a kamošov Miloša a Roba, tiež môjho brácha Jojka iniciatíva zdola, ktorá sa sama od seba prihlási na víkendovú betónovačku venca nášho pastoračného domčeka nehľadiac pri tom na čas ani finančné náklady…

Ach ľudia, mimoriadne veľa svetla je tu na svete, len my sa niekedy tvárime akoby sme videli len tmu…

Ach s vrúcnou vďakou myslím teraz na všetky tie mená a tváre, ktoré nám veľmi pomáhajú, lebo sami chcú a na diaľku im dobrotivo žehnám. …

Pax et bonum. …

brat filip

A ako sme stavali? Nech sa páči – prehliadka….

1.deň – pondelok (7.10.2013)

2.deň – utorok (8.10.2013)

3. deň – streda (9.10.2013)

Takto vyzerá naša novostavba po treťom pracovnom dni … a s veľkou nádejou sa pozeráme do budúcnosti, lebo už na piatok aj sobotu sa nám sľúbila úderná partia z mojich rodných Krškan… Tešíme sa … Tak nám Pán Boh pomáhaj …

4. deňštvrtok (10.10.2013)

 5. deňpiatok (11.10.2013)

Dvaja noví brigádnici z Krškán….

6. deňsobota (12.10.2013) Veľká brigáda a nové posily z Krškan 🙂