Strecha je pokrytá celá, hurááá…

Na brata Filipa čakalo v sobotu 14. decembra veľké prekvapenie – v podobe hotovej, pokrytej strechy. Do vlastných ruk to vzala naša Anička Gášparová, ktorá zorganizovala brigádu chlapov pod vedením dvoch majstrov, a to: Petra Dibalu a Jozefa Švoňavu. Asistovali im naši stáli brigádnici: Miri, Ivan, Laco a Minďo.

Sme veľmi radi, že sa to do Vianoc podarilo. Naozaj, stojí za tým veľký kus práce, veľkej obety, námahy, zmrznutých prstov, stovky klincov ale aj kopa smiechu …. Avšak pod dielo strechy sa veľkou mierou podpisuje aj ďalší náš človek, zručný „všemajster“, Szilard Šimon, ktorý spolu s Lacim (našim), Gyulom, Gejzom, Jankom, Romanom či vyššie spomenutou Ratkarskou partiou samozrejme spolu s domácim Mirim a Marianom zanechali ohromnú stopu vykonanej práce.  Ale predovšetkým a na prvom mieste stojí za tým dobrotivá Božia pomoc, vďaka ktorej sa to všetko podarilo dotiahnuť do takejto podoby.

Chceme sa úprimne poďakovať všetkým chlapom, ktorí prispeli svojou prácou na tomto diele, všetkým ženičkám, ktoré pripravovali občerstvenie pre brigádnikov, všetkým našim štedrým sponzorom a darcom, ktorí nám tiež veľmi vyšli v ústrety a v neposlednom rade ďakujeme všetkým bratom a sestrám, všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí na nás myslia v modlitbách.

A naša strecha v plnej paráde (z každej strany)…