Stretnutie motorkárov

Ticho nedeľného poobedia (25.5.2014) na Galambe na chvíľu pretrhol mohutný zvuk vylešených motoriek rôznych druhov a značiek. Ich majitelia, usmievaví motorkári, neváhali prísť na stretnutie napriek neistému počasiu,  a tak si odniesli neopakovateľný zážitok v kruhu ostatných svojich spolujazdcov – motorkárov, ktorým skutočne záleží, aby ich cesty na motorkách boli pod Božou ochranou.

Hlavný príhovor mal p. Rafael, misionár, ktorý sa po 7 rokoch znova vrátil do Fiľakova. Vo svojom príhovore sa zmienil nie len o histórii motoriek, ale najmä o význame požehnania.

Po samotnom požehnaní motorkárov a ich „tátošov“, medzi ktorými sa objavili aj bicykle či kolobežka, nasledovalo priateľské posedenie pri guláši. Všetci prítomní si mali možnosť zakúpiť tombolový lístok, čím prispeli na dostavbu Pastoračného domu sv. Antona Paduánskeho. Neskôr nasledovalo napínavé losovanie, úprimná radosť z vylosovania, či „beznádejný“ výkrik, že neodznelo práve jeho číslo. No myslím, že všetci pochopili zábavnú stránku tejto našej tomboly.

Týmto sa tiež chceme poďakovať všetkým, ktorí venovali ceny do tomboly. Taktiež aj skupinke skvelých kucháriek, ktoré pripravovali guláš. Nemalé poďakovanie patrí aj tým, ktorý svojou prácou, námahou, či akýmkoľvek skutkom prispeli k tomuto milému stretnutiu.

Fotografie z tohto stretnutia si môžete pozrieť v GALÉRII