Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Tradícia slávenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie na Galambe sa píše už od roku 2005. Avšak tradícia nespočíva len v každoročnom opakovaní slávenia. Naša tradícia a túžba zachovať si ju, rastie z roka na rok a o to viac, keď vidíme, čo sa za ten rok na „území zázrakov“ udialo a koľko lásky sme zažili, či mohli rozdať ostatným.
Tento rok sme opäť mohli v sviatok Patrónky Slovenska s veľkou úctou privítať mnoho pútnikov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Dobrotivý Boh nám ( niekedy maloverným) znovu dokázal svoje nekonečné požehnanie. Prípravy na slávenie sv. omše a potom i na agapé sa začali už od samého rána. Čas pri týchto posledných ladeniach neskutočne ubiehal. Ale Boh je pánom aj času a postaral sa, aby všetko malo svoj pravý čas. I keď sa v konečnom dôsledku sv. omša nezačala presne, ako bolo plánované, bolo zjavné, že nikomu to nevadilo. Mnohí, podľa možnosti, využili čas na stíšenie, iní na obdiv diela, ktoré od roka vyrástlo.
Hlavným celebrantom na sv. omši bol br. Kamil Kucharčík OFM a koncelebrovali mu br. Peter Pružina OFMMarián Krupčiak, rodák z Ratky. Ani táto sv. omša sa vo svojom závere nezaobišla bez úprimného poďakovania všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom (finančne, materiálne, svojou prácou, akýmkoľvek dielom) pomohli pri zveľaďovaní okolia kaplnky. Ale vrúcne poďakovanie odznelo i tým, ktorí sa podieľali na príprave tejto slávnosti (a veru bolo komu ďakovať). Samozrejme hlavné slová vďaky zazneli najmä br. Filipovi, ale i Rii (Márii Murínovej), pretože bez ich odhodlania a nasadenia by kaplnka nemala takú podobu, akou sa môže pýšiť teraz. V širokom dave ľudí bola prítomná i Daniela, dievčina, ktorá bude autorkou z hliny vymodelovaných zastavení krížovej cesty. Na toto naše prvé stretnutie priniesla i svoje niekoľkokrát prerábané jedno zo zastavení.
Keď som v úvode spomínala tradíciu, k nej patrí aj občerstvenie v podobe guľášu a koláčov. Práve počas agapé nastal znovu ten správny čas na vzájomné rozhovory, stretnutia, úsmevy či objatia. A nás (priaznivcov združenia Apeiron kaplnky Sedembolestnej) to len utvrdilo pokračovať v tejto tradícii.

Lucia S.