Toto je vrúcny a srdečný pozdrav pre účastníkov dnešnej svätej omše u Jezuitov pod Kalváriou o 11:00 hod.

ex_dom_2Drahá prešovská rodina, sestry a bratia!

Veľmi úprimne vám ďakujeme za vašu podporu pre pustovňu na Galambe, za to, že viete, že život kresťana sa nemeria na roky a dni, ale na skutky, za to, že viete, že iba to, čo rozdáte vám v konečnom dôsledku v živote naozaj ostáva ….Ďakujeme.

Nemáme tu pre to iné slová, iba že ĎAKUJEME.  Nech vás dobrý Boh za všetko bohato požehnáva.

Za Apeiron kaplnky Sedembolestnej, brat filip, ofm