Týždeň plný prác

Po tomto brigádnickom týždni vidieť poriadny kus práce. Vždy na začiatku každého týždňa sú nejaké konkrétne ciele a myslím, že sa ich tento krát podarilo aj naplniť. Okrem toho, že sme sa borili s vysokými teplotami, zažili sme nevídane silnú búrku, ale aj poriadny rozdiel teploty ku koncu týždňa.

Čo sa týka prác, tak sme v „zelených číslach“, podarilo sa stihnúť to, čo bolo plánované, ostatné sa bude v priebehu nasledujúcich dní dokončovať, keďže nás čaká stále veľa práce. Stihol sa urobiť obklad domčeka, čo bola poriadna fuška, o ktorej by vedel najlepšie rozprávať Ami a Janko.  Ďalšia partia chlapov urobila terasu, na ktorej sa v sobotu večer konala grilovačka. V piatok sa zahájila stavba „elegantnej pajty“. Šani z Krškán nám dokončil kladenie dlažby a plávajúcej podlahy. Spolu s posilami z Prešova a domácimi žienkami a chlapmi sa v sobotu konala veľká brigáda. Očistila sa trošku krížová cesta a priestor okolo kríža. A aby sme nezabudli, dievčatá riadili aj interiér domčeka. Taktiež sa pripravovali kytičky z levandule. Na domčeku sa dokončila aj stierka pri hornej časti strechy.

Večernou sv. omšou v sobotu bolo pekné a dôstojné ukončenie tohto týždňa. Súčasťou bola aj dobrovoľná finančná zbierka. Chceme sa všetkým dobrým ľuďom poďakovať za ich štedrosť a obetavosť. Brigádnikom a všetkým, ktorí sa pričinili svojou prácou na Galambe patrí úprimné ĎAKUJEME. Takú ozajstnú vďaku za akúkoľvek maličkosť je ťažko opísať, ťažko vyjadriť, nám len ostáva s vďakou sa modliť k Všemohúcemu za vás všetkých, našich dobrodincov.

Na týchto fotkách sa môžete presvedčiť, ako sme pokročili v práci a ako nám bolo počas celého týždňa. FOTKY