Už to vypuklo, tak nám Pán Boh pomáhaj !!!

Z Božej milosti a ľudskej dobroty, ktorá z nej plynie, sme v piatok 20. septembra priniesli na stavbu tehly a ostatný materiál potrebný na stavbu. Ešte deň predtým sa urobila na okrajových častiach základov domčeka hydroizolácia. Zdá sa teda, že už nie je cesty späť. A treba položiť základný múr v mene Pána zástupov. Pretože, „Ak Boh nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“. (Žalm 127, v.1)