Veľknočný pozdrav a Nedeľa Božieho milosrdenstva

Keby ste boli spoznali, čo znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu, neboli by ste odsúdili nevinných“            (Ježiš v Matúšovom Evanieliu)

Vitajte vo veľkonočnom čase vy všetci, naši kamaráti a ľudia dobrej vôle… buďte v tieto dni požehnaní a majte srdce naplnené pokojom a radosťou zo zmŕtvychvstania…..
Kristus ktorý svojim vzkriesením tvorí všetko nové nech pretvorí aj vaše pohľady na zmysel utrpenia, ktoré máte v živote svojom niesť a uniesť….
Blížime sa k Nedeli Božieho milosrdenstva, do ktorého máme ponoriť všetky naše pochybnosti a ťažkosti, lebo to Božie milosrdenstvo je vždy väčšie ako naše srdce, ako naše strachy smútky obavy a kríže…..

Obraz_BMMožno získať úplné odpustky:

Každý, kto si dnes (t.j. 12.4.2015) pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr.Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci, podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vydala 29.6.2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpisom pápež Ján Pavol II.
(Direktórium na omše a liturgiu hodín, rok Pána 2015, SSV 2014)

Tú oslavu nekonečného oceánu milosrdenstva Božieho pre nás chceme osláviť spolu s Vami svätou omšou k Božiemu milosrdenstvu NA GALAMBE ktorú začneme v nedeľu 12.4. o 14.30 hodine modlitbou k Božieho milosrdenstva….

Ďakujeme, že sa tam stretneme…

Aktivisti z Apeironu kaplnky Sedembolestnej, Galamba