Vianočná pošta

Už tradične patrí k najkrajším sviatkom roka – Vianociam. Sú to dni, kedy sa snažíme byť lepší, milší, viac naplnený pokojom a láskou voči našim blízkym či priateľom. Navzájom si želáme, nech sú naplnené hlavne Božím požehnaním.
V týchto dňoch, keď sa rok schyľuje k svojmu koncu si viacerí spomenieme, čo všetko sme prežili počas roka, čo sme dokázali, aký posun vpred sme urobili, komu všetkému sme počas roka pomohli. Možno už teraz vyslovujeme predsavzatia do nového roka.
Vianočnou pohľadnicou Galamby chceme pozdraviť všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom (hoci aj malým/nepatrným – všetko si úprimne vážime) pomohli. Vyslovujeme im  „…vďaka, vďaka a navždy vďaka…“

…V Ď A K A   J E Ž I Š O V M U   V T E L E N I U
T U,  T E R A Z,  D N E S   A   Z A J T R A
Z E M   J E   P R E P L N E N Á    N E B O M…
T O   J E   A J   D Ô V O D,   Ž E   S A   P O Z N Á M E…
P R E T O   V Á M  / T I    N E M Ô Ž E M E   P O V E D A Ť   I N É   N E Ž –
V Ď A K A,  V Ď A K A   A   N A V Ž D Y   V Ď A K A  ….