VRÚCNE POZVANIE pre vás všetkých na posvätnú slávnosť

plagat 15.9.2013