Výjazdové pracovné rokovanie v Prešove

Súhrn okolností a skutočnosť, že br. Filip sa na Galambe neukázal už takmer 2 mesiace, sú výsledkom prítomnosti delegácie z Galamby priamo v prešovskom františkánskom kláštore.
A čo bolo cieľom nášho pracovného stretnutia? Pripravovali sme jedno z ďalších tradičných podujatí, ktoré sa chystá 6. decembra.   Plánovali sme Adventné povečerie. Samotné stretnutie bolo veľmi výnimočné. Pričom výnimočnosť nebola len v tom, že sa chystal program v priestoroch prešovského kláštora ale najmä to, že boli prítomné viaceré strany, čo vytvorilo úžasnú atmosféru. Okrem stálej trojice bola jedinečná prítomnosť Evky a Katky (naše prešovsko-galambské aktivistky)Ivky z Lučenca a aj pátra Antona (šéfa br. Filipa). Páter Anton na tieto chvíle bude spomínať aj vďaka spomienkovej fotografii s br. Filipom, ktorá vznikla 15. septembra 2015 na Galambe.
Fakt, že sme boli v Prešove a riešili sme Galambu, nič nemenil na spôsobe našich pracovných stretnutiach. Niesli sa v pokojnom duchu, občas sme odbočili od témy, čas rýchlo plynul, miestnosťou sa ozýval smiech a zvuk trenia filipových dlaní.  Mohli by sme povedať, že toto rokovanie bolo skutočne na vysokej úrovni, nakoľko naša Ria využila diplomatické vyjednávanie na najvyššom stupni.

Na záver, ako to na zasadnutiach býva zvykom, sme absolvovali prehliadku priestoru, kde momentálne prebieha rekonštrukcia a záverečné fotografovanie na pamiatku týchto historických chvíľ.