Život ide ďalej alebo post-primičné práce

Ako sa letné slnko strieda s mesiacom, hrejivé denné svetlo s hviezdnou nočnou tmou, tak pomaly bežia dni i na Galambe. Po veľkých udalostiach začiatkom júla nemôže zastať na mŕtvom bode, hoci br. Filip odchádza do Prešova. Chceme sa k tomu postaviť ako ku novej výzve, ktorá nás pevnejšie zomkne. Zároveň však chceme naďalej ostať otvorení novým priateľským vzťahom, ktoré tvoria základ spoločenstva na Galambe.

A čo je nové? Horúce slnko pomaly vysušilo trávnik. Teda najprv sa br. Filip povozil na kosačke, potom sme po dlhom čase vytiahli vodárničku. Všetci sme zaspomínali na minuloročné polievanie, ktoré nie raz potrápilo ľudskú trpezlivosť (ale iba príprava, polievanie už bola zábava) Taktiež docestovala aj Daniela, ktoré ešte dokončila nejaké detaily na pilieroch krížovej cesty. Začali sa práce aj na mostíku (zábradlie). Kaplnka na Galambe veľmi očarila aj zahraničnú návštevu z Maďarska a Anglicka.

V týchto dňoch sme sa viac ako inokedy začali reálne zamýšľať nad propagáciou Galamby. Ako ju do dostať do povedomia blízkej aj vzdialenej verejnosti. Ako predstaviť ľuďom – veriacim i neveriacim, náhodným okoloidúcim, cyklistom i motorizovaným, domácim i zahraničným návštevníkom, turistom proste všetkým, čo vzniklo na Galambe. A keď už sem prídu, aby trošku dozvedeli históriu stavby, plány do budúcnosti alebo v prípade, že by chceli byť nápomocní, kde a na koho sa môžu obrátiť.