Galambský piknik s pútnikmi z východného SK

V nedeľu ( 17. apríla 2016) nás navštívili pútnici z Propoče od Košíc a z Prešova, ktorí do obhliadky krás Novohradu zaradili aj Galambu…a ako to spravidla na Galambe býva..skončili sme v srdečných rozhovoroch …a pikniku z proviantu cestovateľov.