Pracovný víkend

DSC_0078Brat Filip opäť po niekoľkých týždňoch bezpečne zakotvil na Galambe. Hoci bol len krátko a práca, ktorú bolo treba urobiť bola v nepomere s časom, stihlo sa toho pomerne dosť.

V prvom rade sa dala do poriadku podlaha v pajte. To bola práca čisto chlapská. Dámy sa mohli realizovať v piatok podvečer pri strihaní levandule. Takže na chvíľu sme mali pocit, že sme v galambskom Provensálsku. Na druhej strane pri pajte nevoňala levandula, ale Amiho guľášik – to bola večera pre vštkých. Celú našu prácu sme ukončili svätou omšou. A v rámci tradičných mini-farsko-galamských oznamoch zaznela pozvánka na rannú sv. ošmu o 6:00 a nebol to vtip.

Už sme toho na Galambe za ten čas mali toľko vecí, situácií, okolností, ktoré sú prvýkrát a už zrejme sme si všetci povedali, že nemá tu už byť čo po prvýkrát. Ale opak bol pravdou. V sobotu 9.júla sme po prvýkrát mali tak skoro rannú omšu, ktorú sprevádzalo vynárajúce sa slnko. Nezvyčajne o takomto čase prešli aj autá, ozývalo sa aj ťukanie datľa. Táto sv. omša sa niesla v duchu poďakovania nielen za všetkých, ktorí akokoľvek súvisia s dielom na Galambe, ale i za 3 roky kňazstva, keďže v uplynulých dňoch, to boli práve 3 roky, ako tu br. Filip slúžil prvú sv. omšu.  Ešte pred samotným záverečným požehnaním dostal od galambského spoločenstva malú, symbolickú spomienku. Avšak aj my všetci ostatní sme boli obdarovaní. Br. Filip ženám rozdával ruže a páni si odniesli víno.
Po sv. omši nasledovali spoločné raňajky a potom sa pokračovalo v práci. Chlapi dokončovali začatú prácu v pajte a taktiež sa vyriadila aj kaplnka so skalkou.

Aby ste si mohli pozrieť pracovnú atmosféru, ponúkame vám aspoň pár fotografíí.FOTKY