Púť na Galambu

Slniečko krásne svietilo, autobus došiel v predstihu, nálada v autobuse bola výborná, slávnostný sv. ruženec sme sa po ceste pomodlili..asi tak to vyzeralo cestou na Deň otvorených dverí do Galamby pri Fiľakove, z príležitostí sviatku sv. Antona Paduánskeho . Pustovňa, kaplnka a okolie v Galambe pri obci Ratka, ktoré spolu s p. Filipom postavili mnohí dobrovoľníci za vyzbierané peniaze , od minulého roka poriadne “rozkvitli“. Naše spoločenstvo sa vydalo na túto tzv. nultú púť sv. Antona do Galamby spolu s ľuďmi od františkánov, teda tých čo chodia do kostola sv. Jozefa u františkánov v Prešove. Po privítaní nás p. Filip oboznámil so životopisom sv. Antona Paduánskeho a mládež z Petrovian hudbou umocnili krásnu atmosféru. To najkrajšie nás ešte len čakalo a to bola sv. omša. P. Lukáš prijal pozvanie a celebroval sv. omšu spolu s p. Filipom. Bola to taká milá, veselá eucharistická bohoslužba, ktorú v plnej radosti viedli obaja kňazi a malý miništrant sotva 7-8 ročný, ktorý kam sa pohol kňaz tam išiel aj on, ale zjavne zorientovaný kedy vstať, sedieť, podať ampulky s vínom a vodou či držať lavabo. Mal pod kontrolou aj zvonenie pri premenení. Zaujal ma tento roztomilý chlapček, lebo on to tak krásne a milo prežíval, až som ho Bohu odovzdala a Pán má zaiste s ním veľké plány. Skôr ako bolo záverečné požehnanie požehnali kňazi ľálie sv. Antona – znak čistoty a chlieb sv. Antona pre chudobných. Tak sme sa presunuli na lúku, kde sám p. Filip, keďže sa chcel s každým zvítať rozdával jedlo t.j. fašírky, chlebík, uhorky, aj pivo bolo, voda a koláče. Ušlo sa každému. Šťastlivo sme sa v celkom v slušnom večernom čase vrátili domov a pred tým Korunkou k Božiemu milosrdenstvu ďakovali Pánu Bohu za požehnaný slnečný deň, za p. Filipa a jeho pomocníkov, za každého človeka, ktorý akýmkoľvek spôsobom prispel k dielu pustovne a modlitbou chválil Pána. Bohu vďaka.

Slávka Kolesárová – koordinátorka spoločenstva a
vďační pútnici zo spoločenstva Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom  a pútnici z kostola sv. Jozefa  Prešove.